Visitor farm

Å grave i askene – Kan Asbjørnsen og Moe’s folkeeventyr bidra til bærekraft?

November 2023 begynte samarbeid mellom Tangen skole på Stange og Opsal gård, senter for Fortelling om Biomangfold. 22 elever fra 6. og 7. trinn samt 2 lærer og klassekontakter ble direkte involverte og hele skolen arbeidet med eventyr og bærekraft i hele måneden. Prosjektet var støttet av Skole i verden fra Universitet i Oslo, da to lærere representert Tangen skole på konferansen og prosjektet ble presentert av Georgiana Keable Jerstad, grunder av Fortellerhuset og Opsal gård ledet.

En ung danske pedagog og forteller, Jacob Slaatto arbeidet som fortellerlærling i denne perioden og følgte prosjektet hele veien, samt 4 frivillige fra Frankrike og Tyskland som arbeidet på gården. Vi begynte med besøk på skolen i går for å bli litt kjent med elevene.

 1. november kom klassen til Opsal gård for første gang. En dag som var stappfull av aktiviteter. Vi begynte med å mate grisene med alt mat som elevene fant hjemme og som skulle kastes, alle ble glad, selvsagt ikke minst grisene og jeg forklarte hvordan de fungerer som traktor her på gården.
  Så fikk vi leke gjemsel i de forskjellige bygninger. Da fikk elevene visninger og lærte litt om hvordan folk i gamledager/eventyrtid kunne ble helt selvberget. De unge frivillige som bor her nå (som har kommet med tog fra Europa) holdt visninger på engelsk. Elevene tok utfordringen ved å snakke engelsk på strake arm.
  Så delte vi gruppen i tre. Noen lærte om problemene med gran som sprer seg på beitemark og sammen felte vi et ganske stort grantre. Det var en flott og spennende opplevelse å gjøre dette mens snøen dalte ned.
  Gruppe to tente på vedovner og lærte om utslipp i forhold til forskjellige fyring, så lagde de kull i ovnen som skal brukes til tegning neste gang og laget oppvaskmiddel fra askene. Gruppe tre begynte å spikke treskjeer. Så ble det en lek til og to eventyr. Dagen endte med å kose med grisene og snøballkrig.
  ØKT 2
  Etter grisene hadde fått restemat igjen holdte vi en tre konkurranse som besto av tre oppgaver:
  a. finn løv fra forskjellige type trær
  b. identifisere tresorter
  c. lage kart med hvor tresortene er på gården
  Vi hadde satt skilt ved trærne i skogshagen men de fikk ikke notert navnene, men måtte huske dem. Så gikk de videre rundt gården og samlet blader. Så kom de inn og tegnet bladene og satt navn på tresortene som de kjente igjen. Så skulle de tegne et kart over hvor trærne vokste.
  Så ble de igjen delt i 3 grupper og deltok i de andre aktivitet som de ikke hadde gjort på forrige økt. Trehogging/ spikking / tenne ovner, lage kull, forberede epler som skulle stekes i vedovnen.
  Etter lunsj fortalt Jacob og Georgiana to lange eventyr fra Asbjørnsen og Moe. Så ble elevene delt i grupper av 3 eller 4 påbegynte arbeid med en fortelling i hver grupper. De begynte med å gjenfortelle historien til hverandre. Så kom de ut og lagde en forteller instalasjon ute. Alle laget for sitt eventyr viste frem for de andre. Så ble det en matpause med bakte epler. Da de hørte at eplene hadde blitt kastet fra butikken var noen sjokkert, men da vi fortalt at de ble vasket var de spiste med stor gusto. Så kom oppvask med oppvaskmiddel lagt av aske forrige gang.
  Etter enda en fysisk gammeldags lek – blindebukk tok vi Dialog øvelsen. Dette er et opplegg utarbeidet av Beate Børresen, Magister i idéhistorie fra Universitetet i Oslo og dosent emerita ved Fakultet for lærerutdanning, Oslomet. Georgiana har brukte teknikken før og det består av at man lager påstander som elevene bestemmer om er sant eller usant. Dette gjøre de fysisk, ved å stå på en tau. Deretter kan de diskutere hvorfor de står der eller der- Påstandene vi tok var: • Det er ekkel å hente mat fra søppelen
  • Man kan ikke isolere med helt naturlige produkter
  • Ingen bryr seg om dyr
  • Det er nesten like mye utslipp fra internet som fra fly
  • Nordmenn flyr mer enn alle andre i europa
  • Om du er veganger er det veldig lite du kan spise
  • Rike mennesker er selvopptatte egoister
  • Det er nesten ingen som planter trær
  • Oppvaskmiddel må kjøpes
  • Klære som kjøpes i dag er mer bærekraftig
  • Gammel klær er stygg /
  • Nordmenn fly mer enn alle de andre i Europa
  • Privat jet
  Snøballkrig

På skolen – Mandag
Ha med – lapper, penn, eske
Gåter. Treet, hva er bedre enn, en død ting på en levende ting. 5 – 10 mins
Om våren er jeg fint
I min fineste pynt
Om sommer mer klær tar jeg på.
Men jo kaldere blir det
Jeg må bare si det
I vinter helt naken jeg går
Gudbrand i Lia
Hva handler det om? Hvem kunne man ha fortalt dette for?
Løpeleke – garden, vertshus, byen Kua, Gudbrand (hat off), naboer, armer i kryss, Kona, hender på hofte
Treet.
Who is this story good for? Make basket with suggestions
Song?
Husk å ha med grisemat og spikkekniver regntøy og varme klær. Sitteunderlag. Hankser til spikking
ØKT 1
9:00 Mate grisene.
9:10 fortelle om meg og gården.
9:20 4 grupper – Hjemsel i låven, stabburet, våningshus, føderådet. Ringe bjellen
9:40 Visning, Stabbur/låven/våingshus/ føderådet
10:00 Dele oss i tre grupper
• spikking av skjeer, Kirstine og Jakob
• oppvaskmidler, tenne bål, charcoal, Enna
• hogging av treet, Philipp
11.30 Lunsj
Clapping game
Kos med grisene.
STORIES:
The rubbish girl
Askeladden som jobbet i tre år
ØKT 2
9 mate grisene
9.10 tre konkurranse elevene kan velge grupper av 3
a. finn forskjellige type trær
b. identifisere tresorter
c. lage kart med hvor tresortene er på gården
10:00 Gruppen deles i samme 3 grupper som forrige gang me
• hugge tre
• spikking
• tenne ovner/lage kull/forberede epler
11.30 lunsj
12:00 forteller Vilendene og Askeladden (noen kan spikke samtidig)
12:30 bake eplene (vår ansvar)
• Elevene deles i grupper av 3 eller 4 – 6 grupper
• De gjenforteller historien til hverandre
• De lager en forteller instalasjon ute. Alle lager hver for seg og viser for de andre
13:30 spiser bakt epler
Oppvask – gruppen som laget oppvaskmiddel sist
14:00 Marco Polo
14:30 Dialog øvelsen
• Statements – Det er ekkel å hente mat fra søppelen
• Man kan ikke isolere med helt naturlige produkter
• Ingen bryr seg om dyr
• Det er nesten like mye utslipp fra internet som fra fly
• Nordmenn flyr mer enn alle andre i europa
• Om du er veganger er det veldig lite du kan spise
• Rike mennesker er selvopptatte egoister
• Det er nesten ingen som planter trær
• Oppvaskmiddel må kjøpes
• Klære som kjøpes i dag er mer bærekraftig
• Gammel klær er stygg /
• Nordmenn fly mer enn alle de andre i Europa
• Privat jet
Snøballkrig
ØKT 3
Horses
Miming 20
Tell as another character 20
Story map – Using charcoal 20
10:00 3 groups including more spoon carving
11.30 – 12 Lunch
Hide and seek 20
Visning 20
Tree exercise 20
Hva er bærekraft? Kan du gi et eksempel?
Hva er jeg takknemlig for? Familie, fred, vann mat.
Hva gjør deg leie i forhold til at vi ikke klarer å leve bærekraftig? Trær og planter, om de er ikke der så dør vi. Global oppvarming. Dyr, innsekter
Hva er det i historien din som relateres til bærekraft. Det at et tre kan ha en hel skog av ungtrær. Det at folk går og ikke ta bilen. Det at folk lager sine egne klær.
1.30 pause rips smuldrepai, vaske opp med askemiddel
2 – 3 gjennfortelling 3 grupper med 2 historier i hver
Premier deles ut for trekonkurransen
De tar med seg skjeer

Skole i verden: Et samarbeidsprosjekt mellom Tangen skole i Stange kommune, Fortellerhuset og Opsal gård.

«Alle levende vesener har en iboende verdi. Rikdommen og mangfoldet i livet har iboende verdi. Bortsett fra å tilfredsstille vitale behov, har ikke mennesker rett til å redusere dette mangfoldet og denne rikdommen.» – Arne Naess.

Oversikt og bakgrunn:
Tangen skole i Innlandet, med Bjørnar Johnsen og Kristin Tonning Riise, legger til rette for et tverrfaglig prosjekt med 6. og 7. trinn (22 elever) i perioden mellom oktober 2023 og mars 2024.
Elevene utforsker norske eventyr og eventyrfremføring (en svært bærekraftig underholdningsform) for å fremme kreativitet og fantasi i sammenheng med en bærekraftig livsstil. Den nasjonale aktøren ‘Fortellerhuset’, den eldste fortellergruppen i Norge, og den lokale aktøren ‘Opsal gårds Venner’, Senter for Fortelling og Biomangfold i Hedmark, er samarbeidspartnere i et praktisk pedagogisk opplegg.
Opsal er en gammel gård, antagelig fra vikingtiden, som har stått ubebodd i 50 år. Gården ligger høyt med en fantastisk utsikt og er synlig fra skolegården på Tangen skole. I 2020 ble den overtatt av fortelleren og økologen Georgiana Keable, og den blir nå et senter der unge mennesker kan oppleve biomangfold og bærekraft i en aktiv hverdag. «Gård som utdanningsarena» hadde 71 unge frivillige på langtidsbesøk i 2022, og enda flere i 2023. Disse unge menneskene ble inspirert av den vakre gården og aktivitetene som fremmer biomangfold og en bærekraftig livsstil (se vedlagte tilbakemeldinger). Sammen med gården vil Tangen skole utvide sine metoder slik at elevene kan ta ansvarlig valg og styrke sin egen handlekraft.
Tangen skole arbeider med FNs bærekraftsmål, og dette tverrfaglige prosjektet vil integreres i fagene KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Engelsk, Kunst og håndverk og Samfunnsfag / Samfunnskunnskap.

DeGrowth og Askeladden:
Vi lever i et samfunn som ønsker å løse problemer så raskt som mulig. Dette er knapt overraskende gitt omfanget av utfordringene vi står overfor. Våre barn forventes også å lære raskt (kanskje fordi politikerne forventer at barna skal håndtere klima- og økologikrisene?). Imidlertid viser en kort betraktning av den kjære figuren i Asbjørnsen og Moes ikoniske folkeeventyr en helt annen holdning i den norske folkesjelen. En tilsynelatende lat og håpløs fyr stirrer inn i gruen dag etter dag, han gjør ingenting før han plutselig tar tak og handling blir rask og varig.
Prosjektet gir elevene en dypere forståelse av Askeladden og flere kvinnelige helter med lignende holdning (se historien fra ‘The Natural Storyteller’ som vedlegges). Historiene oppleves gjennom levende fremføring. Språket fra Asbjørnsen og Moe kan ofte virke gammeldags og fremmed, men her formidles det med et språk og bilder som elevene kan relatere seg til. Etter å ha hentet ved, bakt brød sammen og tatt vare på grisen og hesten, setter vi oss ned for å dele historier. Hjerterytmen senker seg, sansene åpner seg, og kroppen blir mer tilstede.
Når Askeladden lykkes, er det ikke på grunn av et ønske om å bli rik og få prinsessen. Han tar seg tid, lytter til naturens stemmer, er autentisk og innovativ, finner raske og nyskapende løsninger, er modig i møte med makten i form av det stygge trollet, og viser alltid medfølelse for de fattige og mindre heldige i samfunnet rundt seg (Witoszek 2021). Nina Witoszek (professor ved SUM, UiO, og direktør for Arne Næss Program ved UiO) har skrevet mye om Askeladden og miljøengasjement. Vi inviterer henne til å besøke oss og dele sine innsikter.
‘En stor andel norske barn og unge opplever symptomer på klimaangst’ (Ole Jacob Madsen, UiO 2022). Dette prosjektet ønsker å bidra til å redusere denne angsten gjennom aktiviteter som gir elevene ferdigheter til å mestre en enklere hverdag og kunnskap om hvordan de kan bidra til en lysere fremtid. Samtidig arbeider vi med fortellingene fra norsk folkekultur. Disse fortellingene bygger selvtillit og viser at de som ikke nødvendigvis er akademisk flinke, kan finne gode løsninger. Fortellingene hjelper dem med å navigere med den folkelige visdommen som finnes i de fleste av oss, om vi tar oss tid til å lytte.
Georgiana Keable, gårdskvinne og forteller, samarbeider i denne perioden med lærling William Jacob Slaatto, en ung dansk lærer og permakulturist. Prosjektet baserer seg på Georgiana’s prisbelønte bok ‘The Natural Storyteller’ (Hawthorn Press 2017) som kilde til øvelser for å styrke forbindelsen til naturen, leve bærekraftig og formidle historier. Vi legger ved en historie fra boken. Engelsklæreren på skolen har bedt om at historien fortelles både på norsk og engelsk. Kontaktlærerne tror at dette prosjektet vil styrke samhørigheten i klassen.

Et pilotprosjekt:
Dette er en pilot for å teste ut erfaringene som senere kan brukes på andre lokale skoler. Espa skole har allerede besøkt oss (se vedlagt brev), og Vallset skole ligger også i nærheten av gården.

Milepæler:

 • Planlegging mellom Tangen skole og Opsal gård.
 • Besøk på skolen, møte med elevene, fortelling og introduksjon til prosjektet.
 • Dag 1 på Opsal gård: Omvisning i det 200 år gamle våningshuset, stabburet, låven og føderådet, med diskusjon om hvordan det var å leve der uten CO2-utslipp og hvordan dette påvirket livet. Møte med frivillige unge mennesker som arbeider på gården og lever så bærekraftig som mulig. Høre Asbjørnsen og Moes eventyr fra et bærekraftsperspektiv. Forberede mat dyrket på gården og utføre arbeid som var vanlig i eventyrtiden, som vedbæring, opptenning i ovnen, koking av einerlåg, spikking, osv.
  Øvelser for å fordype seg i eventyrene og gjenfortelling av elevene. Diskusjon om hva bærekraft betyr og om disse eventyrene er relevante personlig og i dagens samfunn.
 • Dag 2: Tur på Opsal gård for å se hvordan biomangfold prioriteres og hvordan det henger sammen med bærekraft. Øvelser for å lytte til naturen. Konkurranse for å kjenne igjen treslag. Høre flere historier og lære om kunsten å fortelle historier, basert på øvelser fra ‘The Natural Storyteller’. Oppleve gamle, utslippsfrie leker!
 • Dag 3: Møte med ullgrisen og hesten, hjelp til med stell og læring om historiene knyttet til menneskets forhold til husdyr (inspirert av veterinæren Bergljot Børresen). Høre nye historie mens vi spikker og øver på å formidle historiene.
 • Elevene gjenforteller sine historier for en annen klasse på skolen.
 • Evaluering av prosjektet med elevene og lærerne.

Referanser:
*Nina Witoszek: ‘The Origin of the Regime of Goodness – Remapping the Cultural History of Norway’, 2021; ‘The Ecological Ethics of Nordic Children’s Tales’ Nina Witoszek and Martin Lee Mueller, ‘Environmental Ethics’, Volume 43, number 1 (Spring 2021): 61–78.
**Psykologiprofessor Ole Jacob Madsen: [Kilde] https://forskning.no/angst-barn-og-ungdom-klima/hvorfor-rammes-sa-mange-unge-av-klimaangst/1967280
You in go in through one hole,
And you come out through three.
When you’re inside, you’re ready to go outside
And when you’re outside, you’re already inside.
Hva skriker uten stemme
Flyr uten vinger
Bit uten tenner
Hviske uten munn