Frivillighet

Frivillighet

Gården drives av frivillighet og er en del av det nasjonale prosjektet «Gård som utdanningsarena» under Studieforbundet Solidaritet

I 2023 har det vært 98 frivillige boende på gården de fleste i
minst en måned, andre for lengere eller kortere perioder. De fleste frivillige kommer
gjennom organisasjonene ‘Workaway’ og ‘Wwoof’. I tillegg har det kommet noen gjennom ‘Opsal gårds venner.’ Pluss naboer, andre familiemedlemmer og venner til Georgiana som er interessert i biomangfold og ønsker å støtte prosjektet.
De fleste frivillige er med i 25 timer i uken, bor på gården og får mat, opphold, undervising, kursing og sosiale aktiviteter.