Bygningene på Opsal Gard

Bygningene på Opsal Gard

De eksisterende gårdsbygninger spiller en viktig rolle i opplevelsen for besøkende.

Istedenfor å møte ensformige moderne hus eller vanlige sement-driftsbygninger, møtes vi i det praktfulle våningshuset for kurs, mat og sosialt samvær. Der, i en atmosfære preget av en mer langsom fysisk livsstil slik som på gardene tidlig på 1800-tallet, blir man inspirert til videre deltagelse.
Se første del av restaureringen av våningshuset her.

I stabburet som fortsatt bærer tydelig preg av det selvbergede livet, henter man redskap, og videre ut i marka kan man møte noen av gårdens ikke-menneskelige innbyggere.

I løpet av våren 2021 ble stabburet istandsatt. Se bildene her.

For de som tar kurs over flere dager blir Føderådet et bygg der man opplever hvordan det var å leve uten innlagt strøm og vann. Lys stråler fra oljelamper og vann hentes fra brønnen. Noen må bøye seg for det er lavt under taket.

Stuen brukes til fortellersamlinger om kvelden, og deltagerne blir også fristet til å fortelle. Man hører om hvilken respekt og nærhet mange hadde til dyra bare for en kort tid tilbake, og hvor ufattelig tøft mange hadde det. Ønsket er at man blir inspirert til å handle som den nøkkelart mennesket er i biosfæren.

Uthuset behøver noe stell.

Låven rommet tidligere mange dyr, idag er det naboenes kuer som har glede av de fine beite markene.