Aktiviteter på Garden

Aktiviteter på Gården

Permakultur: Alt av dyrking og produksjon skal foregå etter prinsippene fra permakultur og regenerativt landbruk som har strengere driftskriterier enn dagens Debio-godkjente økologiske landbruk. Selve premisset for regenerativt landbruk, med inspirasjon i naturens eksempel, er å skape lukkede kretsløp, slik at energi, næring, liv og andre elementer ivaretas i en helhetlig syklus.

Dette innebærer for eksempel å bygge opp igjen økosystemet i jordsmonnet slik at jordas evne til karbonlagring øker, jordliv bedres, erosjon forhindres og vann absorberes. Helene Bøhler, organisasjons-koordinator for Norsk Permakulturforening hjelper oss med å utvikle en plan for gården, der jord, vann, skog, dyreliv og mennesker støtter hverandre til balansert vekst.

Skoghagen: Georgiana har startet arbeidet med etablering av skogshagen. En spiselig hage utviklet etter permakulturprinsipper og inspirasjon av Jen McConachie og fra Andrew McMillion og Stephen Barstow fra Kvann. Ung planter ble kjøpt fra Efferus og en dugnadsgjeng påbegynte arbeidet med å plante dem.

Lenke til bilder fra skogshagedugnad

Produksjon og kurs; Etterhver ser vi for oss både produksjon av krydder, urteteer og andre urteprodukter, og har begynt med kurs- og undervisningsaktiviteter ledet av Mari Jerstad (www.marikaape.no ).

I tillegg kommer grønnsaksproduksjon til eget forbruk slik at vi blir selvforsynt på det området. Vi vil videreutvikle den gamle frukt- og bærhagen med epler, plommer, solbær, rips og stikkelsbær til produksjon av saft, syltetøy, geléer og eventuelt cider.

Artsmangfold: Vi har begynt arbeidet med å kartlegge artsmangfoldet på tomta til Opsal Gard.

Her er lenke til Observasjonskart for Opsal Gard,

På dette integrerte viset bidrar vi til å håndtere mange problemer på en gang: klimaforandringer, tap av artsmangfold og andre ressurstap.
Det at vi unngår fossildrevne maskiner på gården er imidlertid vårt aller største bidrag når det gjelder klima.
Etablering av birøkteraktivitet og hønsehold vil også være vesentlige elementer av dette.


Jordbruksarealene: Vi ønsker et godt samarbeid med beitelaget som for tiden bruker jordbruksarealet til gården, og er allerede i kontakt med dem. Det kan innebære bruk av møkka til kompostproduksjon, men muligens også kjøp av melk til å produsere ost og andre meieriprodukter. Dette ville passe utmerket inn i vår visjon om selvforsyning.

Når det gjelder skogsarealene til gården, så vil vårt hovedfokus være å gjenetablere en naturskog som er stedstypisk med størst mulig biodiversitet. Det innebærer at det tas ut en større mengde av dagens trebestand både til tømmer og fyringsved.

Vi vil gjøre dette på en mest mulig skånsom måte, forhåpentligvis med hest, slik at det ikke påføres store skader på skogbunnen og resterende vegetasjon. Vi vil også gjerne samarbeide med lokale sagbruk om bearbeiding av tømmer som kan brukes til restaureringen av gården.

Tilbake til forsiden