Bli medlem i Opsal Gards venneforening.

Den tidligere storgården, Opsal Gard på Tangen, har en historie som går langt tilbake i tid.

Men de siste 50 årene har gården stått mer eller mindre ubebodd.

Gården drives av frivillighet og er en del av prosjektet; Gård som utdanningsarena.

Denne fine gjengen med frivillige har oppdaget at det ligger mange ski på Stabburet. Alle kommer fra land uten snø, men de er modige og har det gøy!

Georgiana‘s nye bok
Fairytales, Families and Forests er nå tilgjengelig fra forlaget Hawthorn Press.

Du som vil fortelle for småbarn, har kanskje oppdaget at du allerede er en forteller. At barna dine stirrer på deg med undring i blikket. Men det er ikke deg de ser på. De ser gjennom deg til en verden av magi og høye fjell som forbinder dem med naturen.
Boken er fyllt med spennende historier, sangleker og vers for barn fra 0 til 7 år

This superb resource and inspiration will empower parents, teachers and storytellers. Renata Allen, The Story Museum, Oxford

… opens the gates of wonder in ways that everyone can understand and share across the generations. Donald Smith, Director, Scottish International Storytelling Festival

What a magical and enriching book, filled with wisdom, knowledge and love. Danyah Miller, storyteller.

Boken kan bestilles hos Hawthorn Press

This is a new project on a very old farm. We are talking about a pioneering project! The focus is rewilding and biodiversity. While we are also wanting to grow our own food, the well-being of the forest and other wild and domestic creatures is also super important.

The activities will vary a lot! We will be moving the cows, making fences and compost, planting trees and wooding for next winter, harvesting herbs berries and vegetables. We are planning a walled garden, a forest garden with ‘fedges’, a mix of a hedge and a fence, and we will be organically restoring the house and barn…

continue reading


På Opsal Gard skal man kunne oppleve eng og skog, dyr og insektliv i en atmosfære med historisk preg. Fortelling og kurs flettes sammen med arbeid og opplevelse i felleskap på gården. Vi mennesker er en del av mangfoldet og vil bidra gjennom generativt jordbruk.

Med slåtteeng og mindre maskinelt inngrep bidrar plantene til mangfoldighet i omgivelsene og dermed til rikere insektliv som igjen bidrar til større fugleliv!