Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

I løpet av året har Georgiana Keable Jerstad i Rooting Agents kjøpte gård – Opsal gård på Tangen. På nåværende tid er hun eier av gården og det har vært flere møter med Rooting Agents for å diskutere veien videre. Ønsker er å drive gården i forhold til formål i vedtektene. I takt med det har Dene, Georgiana og Joachim fra styre laget en webside – www.opsalgard.no for å dele aktivitetene og Georgiana har satt i gang et kurs-rekke for å nå formålene. Dvs kurs om Permakultur, om urter, kompost, vindusrestaurering, fortelling om husdyr og kurs om frø-deling.

Det søkes tilskudd for å ta hånd om de mange oppgave som skal til for at våningshuset kan brukes som helårsbolig. Vi har fått 50 000 fra Kulturminnefondet og 15000 fra Almenningen for å begynne  reparasjoner av Stabburet. Vi har fått 20 000 fra Fortidsminneforening for å støtte vindusrestaureringskurset. Det skal også søkes støtte fra SMIL midler og Kulturminnefondet for å komme i gang med restaurering av Våningshuset. Det er boret ny brønn og det er ny strøm sikrings boks og kontakter i deler av våningshuset. Det er en solpanel montert for å tørke ut kjelleren på Føderådet.

Gården er registrert på Wwoofers.no og de første wwooferne har blitt med på gården og hjalp til med beskjæring av epletrærne. Det var en tre-siders artikkel i Stangeavis og det virker som om det er en god del god-vilje fra lokalbefolkningen.

Alle de gamle epletrærne er beskjært for første gang. De fleste gran trær i beiteområde er hogget og skal tørkes til ved for neste vinter. Alt så langt uten bensindrevet redskap. Vi har holdt et nyttårsritual for tuntrærne rundt huset og en for å hilse på eventuelt vesener i huset.

Prosjektet er i gang, takket være Rooting Agents og mange andre gode sjel…