Langvarig opphold

Er du motivert til å bidra til biomangfoldet? Opsal gård ønsker flere fastboende som kan trives sammen med å støtte naturens iboende visdom og kraft.

Hvilke former dette tar er opp til den enkelte. Det kan være man vil starte en liten bedrift på gården innenfor permakultur eller artsmangfold. Kanskje noen vil drive forskning eller kunstnerisk virksomhet i takt med naturens stemmer. Eller du bare ønsker å leve som en del av økosamfunnet. Din boplass vil være et samarbeid og utviklings prosjekt. Høres dette interessant ut?

Send oss en mail med en kort bio om deg og eventuelt andre du ønsker å bo sammen med og fortell oss hva du/dere kan tenke dere å bidra med til gården og biomangfoldet.