Påmelding og betaling

Påmelding;
Registrer deg i påmeldingsskjemaet her. Om du ønsker å delta på flere kurs/arrangementer er det nødvendig å sende inn et skjema per kurs. Du vil motta en mail i løpet av 24 timer med praktisk informasjon og veiledning for hvordan du sikrer plassen din.

Innbetaling;
Betalingen skjer til kontonummer: Opsal Gard 12546360235 I Cultura bank, 
Husk å merk innbetalingen med kursets tittel og dato.

Kurs som er gratis
Du er påmeldt, når utgifter til ev. mat og overnatting er innbetalt i sin helhet.
eller ved å betale 100 kr i avgift som du får tilbake på første kursdag.

Kurs med avgift
Du er påmeldt når kurspris er innbetalt i sin helhet.

Dersom kurset på kanselleres:
Om korona restriksjoner eller annet fra arrangør sin side, fører til at et kurs ikke kan gjennomføres blir kursavgift tilbakebetalt i sin helhet.

Om du blir syk;
Dersom du blir syk og ikke har anledning til å delta, vil kursavgiften bli refundert i forhold til hvor lang tid i forveien du kansellerer. Legeattest er ønskelig.

Kursprisene
vil variere i forhold til innhold, tid, materialer, og om vi får økonomisk støtte osv.
Hvert kurs har plass til minst en frivillig deltager som får kurset, mat og opphold gratis og hjelper til underveis. 

Ta kontakt med Georgiana om du har noen spørsmål. on.en1716151337ilno@1716151337k.oeg1716151337, 415 67 362