Årsberetninger

Annual report Opsal Gård 2022

Quote from one of the volunteers –

’ If the earth is my home, Opsal Gård would be my favourite room’

Volunteers – 71, over 1026 workdays and more than 5130 hours

In addition to Georgiana, several volunteers come to the farm through the ’Workaway’ and ’Wwwoof’ organisations. Some also came through the ‘Opsal gårds venner’ association. Other family members and friends of Georgiana, interested in biodiversity, also came to support the project. Most of the volunteers work 25 hours a week. They live on the farm and get food, housing and courses/social activities. We are part of the ’Farm as a place of education’ (’Gård som utdanningsarena’) from the Studieforbundet Solidaritet.

read more here…

Opsal gård venner – årsmelding 2021

FRIVILLIGHET I løpet av 2021 har det vært, tross pandemien, mange som har ønsket å bli med for å bidra til økt biomangfold og levende fortellinger om naturen. Disse har kommet primært fra
følgende grupper:

1. Unge mennesker som har funnet frem til gården gjennom organisasjoner som Wwoof Norge eller Workaway. De bor på gården og jobber ca. 25 timer i uken. De får mat og opplæring og har det stort sett veldig gøy sammen, selv om vi ennå ikke har innlagt vann og det ofte er kaldt. De har kommet fra mange Europeiske land, i tillegg til Norge, og har jobbet til sammen ca. 2000 timer i år. De har jobbet med skogshagen, med kartlegging av flora, med sanking av ved, med rydding av gran fra beiteområder og skog, med restaurering, beskjæring av eplehager, rydding, ordning og mye mye mer.

2. Den andre gruppen frivillige er folk som har kommet på kurs og dugnad, mest lokalbefolkning og fra lokal regionen. De har restaurert vinduer, etablert skogshage, lagd kompost, slått engen, laget og malt stabburet med kompmaling, høstet og saftet epler og bær, laget orden på huset, og mye mye mer.

3. En kjernegruppe av Opsal gårds venner som har fortsatt med utvikling av websiden med påmeldingsliste, og kurs. Og ikke minst webside på engelsk! Vi har og begynt på et permakultur design for gården. Georgiana som driver gården er også en av de frivillige

Nå er Opsal gård på Frivillighetsregisteret og vi får støtte fra Studieforbundet Solidaritet (SO).

STABBURET

Stabburet var på vei til å ramle ned. I samtale med håndverkere og andre ble arbeidet ganske omfattende.

Delvis fordi vi innså verdien av stabburet i forhold til gården som senter for biomangfold og hvilke verdi det har som en del av det historiske tunet.

Den første oppgaven var oppjekking, og der er det gjort en modig jobb av håndverkere. Det ble løftet 110 cm i den ene hjørnet og 49 cm i det laveste hjørnet. Det ble fraktet og satt på plass store steiner, som stod på gården, som fundament. Til det fikk vi hjelp av naboen Erik Storhov som kjører gravemaskin. Han gravde også en grøft der det ble satt rør for å drenere regnvannet ved sørsiden av bygget.

Der bunnsvillene var råtne ble det satt inn furu tømmerstokker som stod på låven. Disse ble også brukt på en råtten innervegg som stod under et hull i taket, der stokkene ble ferdigstilt med bruk av taksteinene.

Under rydding fant vi bl.a. et stort skap med dato 1865 med initialene PO på døren. Det var også en god del asbest som Georgiana dobbelpakket i plast og kjørte til øks. Nye sløyfer, lekter og papp erstatter de gamle under et nytt blikktak. Det er satt opp vindskier m/toppbord og nye takrenner.

Håndverkere Manfred Augustin og Stephan Wasseng, tok seg av mesteparten av arbeidet de var både hyggelige, omtenksomme og flinke. En ting var at de tok vare på to kjevebein fra ei purke som lå under gulvet. På en gård på Ottestad er det funnet 7 lignende, det viser en relasjon til husdyr som vi ønsker å fortelle om her på Opsal.

Dugnad bestod av rydding av innhold, fjerning av gjerde og demontering av de gamle gjenvinningsstasjonen.
Vi fikk støtte fra Kulturminnefondet og Allmenningen som dekket ca. 19% av kostnaden.

SKOGEN

Vi har søkt statsforvalteren Innlandet for frivillig vern av den vestlige delen av skogen. Det er delvis et skrånet område som består av ask og hassel, den vestlige delen er granskog. Hvis det er godtatt, vil det blir forbud mot hogging i skogen, men man ville kunne beite og høste i område og fylke spesialister vil ta ut granskogen litt etter litt.

Vi har kommet i gang med å fjerne en del av granskogen. Et mål er å minske den største monokulturen og takket være en 20 år gammel frivillig har vi begynt. Han lærte seg kunsten å hugge med bare håndsag og øks og har lagd en ikke så liten lysning. Vi er godt i gang med rydding av gran fra den østlige beitemarken.

Samtidig har vi begynte med å etablere skoghagen i et område som var dyrket mark. Vi har laget et gjerdet område på ca. 2 dekar og plantet spiselige vekster, nøttetrær og bærbusker og nitrogenfikserende vekster.

HERBARIUM

Vi har samlet blomster fra tun-område, og er i ferd med å lage et Herbarium for å ha en kartleggings-studie av flora på gården slik det er i dag. I vinter ble disse satt inn i boken og arbeid tas videre i sommer. Det er også påbegynt en kartlegging av skogen.

FUGLER OG DYR

Det er satt opp en rekke fuglehus og vi lager et sporkart, der vi begynne å registrere spor og sportegn som lort (ekskrementer), gulpeboller og urin. Disse er spesielt tydelige og nyttige å studere. Andre sportegn er knytta til føde: gnage- og beitemerker på stammer,

greiner, blader, kongler eller nøtter, rester etter måltider (dyre- og planterester) og merker etter jakt og fangst av bytte. Andre sportegn er graveaktivitet, kvileplasser (leier), spor etter feiing av gevir, brunstgroper, kloremerker og flere. Hår er også et sportegn som kan finnes i

leier eller der dyret har gnidd seg.
Vi har laget kart over område og en digitalt kart der vi registrerer oppdagelser.

Vi ønsker å få husdyr etter hvert i tillegg til de ammekuene som beiter her hver sommer. Vi har startet arbeid med å gjerde inn et område og ombygge en hytte til stall.

VÅNINGSHUSET

Våningshuset er gravd ut og drenert på sørøst siden. I det rommet er det isolert tak med cellulose isolasjon og vegg med trefiber og gulv med glassopor. Vinduene er restaurert. Det

er tilbakefylt slik at verandadøren kan brukes, og gulvet kommer snart på plass. Arbeid er påbegynt med pipene og ny vedovn i flere rom. Vi er veldig takknemlig å ha fått støtte fra Kulturminnefondet, Stange kommune og Unistiftelsen som bidrar til dette arbeidet. Det vil også innebære fornying av glassverandaen og maling av huset i løpet av 2022.

INFOMASJONS SPREDNING – ÅPEN DAG

I tillegg til det flotte arbeid med websiden har vi arbeidet med å få informasjon på Facebook og Instagram siden, inkludert en julekalender der vi postet en video hver dag. Stange kommune, ved landskapsarkitekt Ingeborg Storbæk, spurte om vi kunne bidra med en åpen dag på gården som en

del av Kulturvernuka. Mange av de besøkende hadde med seg noen svært verdifulle – historier om gården! Noen mente at dette var en av de alle første boplassene ved Mjøsa, og

en annen lurte på om det var samme duk på bordet han hadde sett når han besøkte sist som en 8 år gammel gutt for 70 år siden. Vi fikk se hvordan Stabburet er blitt restaurert og de første skrittene i Våningshuset som ikke ha vært fulltidsbebodd i 50 år. Etter omvisning ble

det servert veldig kortreist urtete og muffins til et riktig engasjert og kunnskapsrikt publikum.

KURS OG ARRANGEMENTER

Vi har holdt 14 åpne arrangementer på gården, med totalt 171 deltagere. (I tillegg til åpen dag.)

Med mange hender ser vi lysere 8 – 12 mai

Vi fikk tilskudd fra Kulturminnefondet og Fortidsminneforening for restaurering av gamle vinduer. Det var et herlig kurs med 19 deltagere til sammen. Siden det er over 40 vinduer på våningshuset pluss masse flere på glassverandaen er dette veldig nyttig!

Skogshage 11 – 13 juni

Urtevandring 13. juni

12 deltagere

Dette ble en gratis event med mat og overnatting. Vi var en fantastisk gjeng som plantet

masse trær og lærte om hva det vil si å lage skogshage sammen.

En to timers urtevandring med Mari Jerstad. Mari Jerstad med bachelor i urtemedisin fra Universitetet i Lincoln, UK og MA i internasjonal medisin tok oss med på vandring og vi lærte om sanking og tradisjonell norsk hverdagsbruk av planter og trær. Det kom mange lokale folk og vi lærte mye! 21 deltagere

www.marikaape.no

Sanselig kunnskap – et urtekurs på Opsal gård 19. og 20 juni

Denne helgen fikk vi meditativ te-seremoni, gikk tur og lært om en rekke planter vi møter på veien. Vi plukket noen og lagde mat med ville vekster. Vi hadde fordypning i et utvalg planter og fikk et skreddersydd hefte. Vi lagde noen urteprodukter. Vi fikk et deilig fotbad og utforsket hvordan vi trygt kan utforske den botaniske verden gjennom egen kropp. Vi diskuterte hvordan flette inn litteratur og gode kilder med egne opplevelser innen plante medisinen.

Kursleder: Mari Georgiana Jerstad Mari er medlem av Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH). Der er hun fagkontakt for fytoterapi faggruppen. 9 deltagere

Med husdyr i familien 24. 25. juni

Espa skole og Tangen skole SFO ble med på denne nye fortellervandringer av Georgiana Keable og Charlotte Øster fra Fortellerhuset. Basert på arbeid av veterinæren Bergliot Børresen forteller de historiene om hvordan vi mennesker har levd sammen med ku, geit, gris, ulv og høne i tusenvis av år. I to flotte dager fortalte vi med ivrige barn, på låvebrua,

tunet, våningshuset og i beiteområde. Vi koste oss med lek og ville blomster. 31 deltagere

Årsmelding 2020

I løpet av året har Georgiana Keable Jerstad i Rooting Agents kjøpte gård – Opsal gård på Tangen. På nåværende tid er hun eier av gården og det har vært flere møter med Rooting Agents for å diskutere veien videre. Ønsker er å drive gården i forhold til formål i vedtektene. I takt med det har Dene, Georgiana og Joachim fra styre laget en webside – www.opsalgard.no for å dele aktivitetene og Georgiana har satt i gang et kurs-rekke for å nå formålene. Dvs kurs om Permakultur, om urter, kompost, vindusrestaurering, fortelling om husdyr og kurs om frø-deling.

Det søkes tilskudd for å ta hånd om de mange oppgave som skal til for at våningshuset kan brukes som helårsbolig. Vi har fått 50 000 fra Kulturminnefondet og 15000 fra Almenningen for å begynne  reparasjoner av Stabburet. Vi har fått 20 000 fra Fortidsminneforening for å støtte vindusrestaureringskurset. Det skal også søkes støtte fra SMIL midler og Kulturminnefondet for å komme i gang med restaurering av Våningshuset. Det er boret ny brønn og det er ny strøm sikrings boks og kontakter i deler av våningshuset. Det er en solpanel montert for å tørke ut kjelleren på Føderådet.

Gården er registrert på Wwoofers.no og de første wwooferne har blitt med på gården og hjalp til med beskjæring av epletrærne. Det var en tre-siders artikkel i Stangeavis og det virker som om det er en god del god-vilje fra lokalbefolkningen.

Alle de gamle epletrærne er beskjært for første gang. De fleste gran trær i beiteområde er hogget og skal tørkes til ved for neste vinter. Alt så langt uten bensindrevet redskap. Vi har holdt et nyttårsritual for tuntrærne rundt huset og en for å hilse på eventuelt vesener i huset.

Prosjektet er i gang, takket være Rooting Agents og mange andre gode sjel…