Vedtekter

§ 2 Formål Foreningen har til formål: 

Å støtte Opsal gård som en grend med røtter i naturens og tradisjonens visdom; et felleskap for gjensidig utveksling mellom mennesker og natur. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter · studere, utvikle og tilrettelegge for øko-fellesskap, selvberging og naturforvaltning. · kjøpe, leie og forvalte eiendom for beboelse, naturbygg og naturforvaltning. · forvalte naturområder for regenerering, biomangfold, støtte artsmangfold, ivareta gammel skog og slåtteeng og naturlige vann-sykluser. · Samhandling med lokalbefolkningen om økologi og gjensidighet mellom mennesker og natur. · Styrke fellesskap og helse gjennom mat, kunst, kreativitet og bevisst samvær. · Inspirasjon og kunnskap i omstillingen til et energibevisst samfunn. · Tilrettelegge og muliggjøre selvstendig næring i tilknytning til stedet · Å være et kunnskapssenter og sted for erfaring og deling mellom mennesker og organisasjoner. —