Opsal gard venner

OpsalGard er et stort prosjekt som behøver mange venner.
Det er foreløpig to ulike medlemskapstyper tilgjengelig.

Medlemskap i OpsalGards venner koster 400 kr per person og varer et kalenderår, med fornyelse den 1 januar.
– Medlemskap i OpsalsGards venner gir deg 10% på kurs som holdes på garden.

Ask-medlemskap i OpsalGards venner koster 3000 kr per person og varer et kalenderår med fornyelse den 1 januar.
– Ask-medlemskap i OpsalGards venner gir deg 20% på kurs som holdes på gården, og en ukes opphold.

Medlemskapskontingent betales til OpsalGards venner i Cultura bank,
konto no. 12546237638

§ 2 Formål Foreningen har til formål: 

Å støtte Opsal gård som en grend med røtter i naturens og tradisjonens visdom; et felleskap for gjensidig utveksling mellom mennesker og natur. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter · studere, utvikle og tilrettelegge for øko-fellesskap, selvberging og naturforvaltning. · kjøpe, leie og forvalte eiendom for beboelse, naturbygg og naturforvaltning. · forvalte naturområder for regenerering, biomangfold, støtte artsmangfold, ivareta gammel skog og slåtteeng og naturlige vann-sykluser. · Samhandling med lokalbefolkningen om økologi og gjensidighet mellom mennesker og natur. · Styrke fellesskap og helse gjennom mat, kunst, kreativitet og bevisst samvær. · Inspirasjon og kunnskap i omstillingen til et energibevisst samfunn. · Tilrettelegge og muliggjøre selvstendig næring i tilknytning til stedet · Å være et kunnskapssenter og sted for erfaring og deling mellom mennesker og organisasjoner. — 

Årsmelding 2020

I løpet av året har Georgiana Keable Jerstad i Rooting Agents kjøpte gård – Opsal gård på Tangen. På nåværende tid er hun eier av gården og det har vært flere møter med Rooting Agents for å diskutere veien videre. Ønsker er å drive gården i forhold til formål i vedtektene. I takt med det har Dene, Georgiana og Joachim fra styre laget en webside – www.opsalgard.no for å dele aktivitetene og Georgiana har satt i gang et kurs-rekke for å nå formålene. Dvs kurs om Permakultur, om urter, kompost, vindusrestaurering, fortelling om husdyr og kurs om frø-deling.

Det søkes tilskudd for å ta hånd om de mange oppgave som skal til for at våningshuset kan brukes som helårsbolig. Vi har fått 50 000 fra Kulturminnefondet og 15000 fra Almenningen for å begynne  reparasjoner av Stabburet. Vi har fått 20 000 fra Fortidsminneforening for å støtte vindusrestaureringskurset. Det skal også søkes støtte fra SMIL midler og Kulturminnefondet for å komme i gang med restaurering av Våningshuset. Det er boret ny brønn og det er ny strøm sikrings boks og kontakter i deler av våningshuset. Det er en solpanel montert for å tørke ut kjelleren på Føderådet.

Gården er registrert på Wwoofers.no og de første wwooferne har blitt med på gården og hjalp til med beskjæring av epletrærne. Det var en tre-siders artikkel i Stangeavis og det virker som om det er en god del god-vilje fra lokalbefolkningen.

Alle de gamle epletrærne er beskjært for første gang. De fleste gran trær i beiteområde er hogget og skal tørkes til ved for neste vinter. Alt så langt uten bensindrevet redskap. Vi har holdt et nyttårsritual for tuntrærne rundt huset og en for å hilse på eventuelt vesener i huset.

Prosjektet er i gang, takket være Rooting Agents og mange andre gode sjel…