Dato

04 jul 2021
Utløpt!

Tid

10:30 - 15:30

Kostnad

450 Kr

Mikrolivet i komposten

Et dagskurs med Karoline Stegmann om kompost og næringsnettet i jord. Kurset handler om hvordan man lager biologisk rik kompost og dens virkning på planten. I løpet av kurset lærer du hvilket mikroliv som finnes i komposten, hvordan du lager den, og med hvilke materialer. I løpet av dagen vil Karoline vise oss og fortelle om fordelene med en biologisk rik kompost og hvilke mikro-organismer som er til stedet i komposten. Det blir både et praktisk kurs hvor vi lager kompost, og hvor vi får en forståelse av alt som ligger bak – hvorfor vi gjøre det.

Kurset gir en innføring i: Hvordan lager man en småskala varmkompost. Utstyr, materialer og oppskrift til komposten. Lagring av utgangsmaterialer. Hvordan sette sammen komposthaugen. Observere komposten, når er komposten ferdig og er komposten vellykket? Lagring av kompost og hvordan vedlikeholder man mikroorganismene i jorden. Noen ord om kompost-te/ kompost-ekstrakt. Karoline har studert medisin i Tyskland, men har fokusert de siste årene på jordhelse. Nå er hun student hos Dr. Elaine Inghams Soil Foodweb School i Consultant Training Program. Hun er opptatt av mikrobiologien i jorden og hvordan planten fungerer i et økosystem. Hun bor på et småbruk i Hof, Vestfold, der hun driver med selvforsyning sammen med familien.

Praktisk informasjon. Kurstid: 4 Juli Kl 10.30 – 15.30 Kurspris: 450kr/300kr for studenter/honnør Kostnad for måltider og ev. overnatting kommer i tillegg.

Praktisk info og påmeldingsskjema