Dato

10 jul 2021
Utløpt!

Tid

10:00 - 18:00

Kostnad

650 Kr

Intro til Permakultur Design

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, og ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Kursdagen: Velkommen til en dag med en smakebit av sentrale elementer i permakulturdesign; etikk, prinsipper og designverktøy. I samarbeid med Norsk permakulturforening holdes kurset med utgangspunkt i stedet Oppsal gård for å gi deg en direkte og håndgripelig erfaring av hva permakulturdesign innebærer. Om du er nyskjerrig på permakultur er dette en fin måte å introduseres; til noe som for fler og fler er sentralt i å forankre systemisk forståelse av hvordan å leve mer balanserte og økologisk bærekraftige liv. I tråd med permakulturens prinsipper vil også ressursene på stedet være med å forme hva vi gjør i løpet av dagen. Vi vil ha tid og rom til å lytte både innover og utover på et sted med flott utsikt, skog, eng og bekker, dyr og folk. Hvem dere kursdeltagere er, hva dere har med dere av erfaringer og kunnskap vil også vil gi grobunn for dagens erfaringer i gruppas helhet. At et element har flere funksjoner er et sentralt permakulturprinsipp, og ved å delta vil du få med deg nyttig erfaring, møte fine folk og oppleve flott natur. I tillegg vil Opsal gård få et løft ved at oppgaver som utføres i undervisningsøyemed bidrar til gårdens utvikling.

Litt om kursholder: Helene Bøhler brenner for en omstilling i verden til et mer bærekraftig samfunn; sosialt, økologisk og økonomisk. Derfor er hun også Permakulturdesigner. Hun tok Permaculture Design Course (PDC) med Patrick Whitefield i 2014, og har ‘Ecovillage Design Education’ på Findhorn fra samme år. Helene er i gang med å ta Diplom i permakultur og jonglerer det med andre sammenhengede felt i livet; TMW(Tai Chi Bevegelser for Velvære) og videreutdanning som kunst og håndverkslærer (PPU). Hun initierte og koordinerte Nordisk permakulturfestival på Hurdal økolandsby i 2013, og har siden da vært aktiv i styret i Norsk Permakulturforening både som initiativtager og koordinator for LAND i Norge, som tidligere og nåværende styreleder.

Praktisk informasjon. Kurstider: lørdag 10 juli kl.10.00-18.00 Kurspriser: 650 kr/ 400 kr for medlemmer i norsk permakulturforening/studenter/honnør

Ta med Skrive/tegnemateriall Arbeidshansker og fornuftige klær. Kopp/termos og mat til lunch og ev. snack i løpet av dagen.

Med forbehold om endringer, foreløpig program for dagen 10.00-12.00 Introduksjon 12.00-13.00 lunch (ta med egen mat) 13.00-15.30 aktivitet 15.30-16.00 pause 16.00-18.00 oppsummering/refleksjon

Middag De som ønsker det kan bestille middag som serveres etter kurset er avsluttet kl. 18.00. Middagen koster kr. 150,- Muligheter for å utvide oppholdet til Søndag 11.07 Kursdeltagere vil ha mulighet til å bli over til 11. Juli for dem som vil være med på å fortsette praktisk arbeid sammen og for de som ønsker å delta på kurs med Andrew fra Kvann. Kostnad for måltider og ev. overnatting kommer i tillegg.

Praktisk info og påmeldingsskjema