Dato

06 - 12 jun 2022
Utløpt!

Tid

Hele dagen

Kostnad

Gratis

Herbariehelg

Holdes av Alejandra Tomasini.

Alejandra er en meksikansk biolog med spesialisering i bevaring av biologisk mangfold og endring av arealbruk. Hun tok en mastergrad ved NTNU i bærekraftig forvaltning av naturressurser, og for tiden jobber hun med et PhD-prosjekt ved NMBU om bærekraftig forvaltning av skog i Etiopia i møte med klimaendringer. Hun har erfaring med økologiske restaureringsprosjekter og kartlegging av biologisk mangfold i Mexico.


 

I plantebiologi er et herbarium en samling av godt bevarte, tørre planter som er lagret og systematisk organisert for å gi en historisk oversikt over de eksisterende plantene i et gitt område og i en gitt tidsramme.

Et herbarium er ikke bare viktig for å ha oversikt over plantebiologien i et gitt område, men det er også en vakker måte å holde denne oversikten på og kunne studere lokalt biologisk mangfold uten å måtte ta nye prøver hver gang.

Dette kurset vil være delt inn i tre hoveddeler: (1) en introduksjon, som beskriver hva som er et herbarium, og dets relevans, (2) prøvetaking: fastsettelse av det geografiske området for prøvetaking, innsamlingsteknikker, registrering av relevant informasjon for prøven, ( 3) skape herbariet: pressing, tørking og montering av planteprøver, (4) klassifisering, lagring og annen bruk av herbariet.

Praktisk informasjon og påmeldingsskjema.