Dato

11 jul 2021
Utløpt!

Tid

13:00 - 15:00

Kostnad

250 Kr

Frø for framtiden – Kvann

Frøsamlerne møtes! Andrew McMillion leder en vandring der vi ser på planter, mangfold og frø. Vi lærer om den visjonære organisasjonen – Kvann, Norwegian Seed savers, og deres viktige bidrag til biomangfold. Gårdskona Georgiana er også med, hun er med på å starte et nytt laug i KVANN. Det skal handle om trær. Andrew vil også snakke om sentrale ideer fra økologisk idehistorie og sette menneske / plante-interaksjon i et etiske kontekst. Han skal videre snakke om hvordan orden er sett fra det menneskelige perspektivet og sammenligne dette med orden sett fra et økologisk perspektiv. Viktigheten av reproduksjon for å opprettholde økologisk stabilitet og regenerasjon blir også et sentral tema før vi går videre til praktiske måter å reprodusere stabile økosystemer over tid. http://www.kvann.no/

Praktisk informasjon Kurstid: Søndag 11 juli. Kl.13.00-15.00 Kurspris: 250kr/150kr studenter/honnør Kostnad for måltider og ev. overnatting kommer i tillegg.

Praktisk info og påmeldingsskjema